SERVEIS:

  • Constitució de societats, associacions i fundacions

  • Modificacions societàries (ampliació i reducció de capital, transformació, disolució i liquidació, canvi de domicili, etc)

  • Tramitació i gestió de documents notarials

  • Propietat industrial (patents i marques) i intelectual

  • Assessorament i assitència en juntes de socis i accionistes