SERVEIS:

  • Reclamacions de quantitat

  • Acomiadaments

  • Sancions

  • Reconeixements de dret

  • Assessorament d’empreses i autònoms