SERVEIS: ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL EMPRESES

  • Alta d’empreses a la Seguretat Social

  • Contractes, nòmines, assegurances socials i IRPF

  • Documentació, models i certificats laborals

  • Presentacions: incapacitat temporal, jubilacions, etc..

  • Capitalització de prestacions de desocupament

  • Relacions laborals d’alta direcció

  • Inspeccions laborals