ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL D’EMPRESES

 • Planificacions tributaries i pre-tancaments

 • Declaracions fiscals: IVA, Societats, IRPF, Patrimoni, No residents, Censos, Impostos especials, Duanes, IAE

 • Presentacions telemàtiques

 • Certificacions tributàries

 • Règims especials: Fundacions, Associacions, Agencies de Viatges, sector immobiliari

 • Aplaçaments, fraccionaments i compensacions de deutes.

ESPECIALITZACIONS EN MATÈRIA FISCAL

 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escisions, intercanvi de valors i aportacions no dineràries

 • Grups empresarials: estructura holding, consolidació

 • Fiscalitat internacional

 • Atenció de requeriments

 • Comprovacions en gestió tributària

 • Inspeccions fiscals