SERVEIS:

  • Brexit

  • Contractació i comerç internacional

  • Fiscalitat de no residents

  • Herències ciutadans extrangers

  • Residències i nacionalitat